Обезбедени 98 милиони денари за намалување на загадувањето на воздухот

Владата на денешната седница ја прифати предлог-програмата за инвестирање во животната средина за 2019 година. Покрај програмата за инвестиции од 130.8 милијарди денари, за оваа програма обезбедени се 98 милиони денари.

Како што соопшти владината прес-служба, дел ќе се наменат за поддршка на мерки и активности за намалување на загадување на воздухот со спроведување постапка за јавна набавка. Останатиот дел од средствата ќе се доделуваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно со Законот за животната средина, со склучување договори за доделување средства.

Министрите денеска ја прифатија и предлог–програмата за мониторинг на безбедност на храната во Република Македонија за 2019 година. За оваа намена се предвидени 7,8 милиони денари, а целта на програмата е одредување на присуството и концентрациите на контаминентите во храната, утврдување присуство на резидуи од пестициди во и на храната, миграцијата на одделни супстанции од материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната, мониторирање на можно присуство на ГМО храна, микробиолошки критериуми и други опасности во храната, како и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот.