Во Бугарија речиси 2.000 дипломирани студенти можат да ја почнат својата прва работа на програмата „Почеток на кариерата“

– Од денеска во Бугарија можат да се пријават млади дипломирани студенти со високо образование за работа во 2022 година во централните оддели и нивните територијални единици во земјата, соопшти Агенцијата за вработување, јави БТА. Нови 1918 работни места се објавуваат во рамките на програмата „Почеток на кариерата“. За да учествуваат во програмата, кандидатите мора да бидат на возраст под 29 години и имаат универзитетска диплома образование што одговара на она што е одредено од работодавачот за вработување на конкретното работно место. Исто така, се бара младите да бидат регистрирани во канцеларијата за вработување како невработени или вработени баратели на работа и да немаат работно искуство во стекнатата специјалност на високото образование.

Оваа можност ја реализира Агенцијата за вработување, одобрена од Критериуми и постапка на Министерството за труд и социјална политика за аплицирање за програмата „Почеток на кариерата“. Преку нејзината невработена младите луѓе кои го завршиле своето високо образование можат во рок од 12 месеци да го стекнат своето прво работно искуство, како и професионално искуство, вештини и практика во стекнатото образование, со што ќе се постави почетокот на неговиот развој во кариерата.

Објавените работни места во државните институции се на територијата на целата земја, бидејќи речиси 685 од нив се во Софија, над 140 во Пловдив и Варна, околу 110 во Русе и Бургас, помеѓу 20 и 65 во другите области центри, а во населбите надвор од окружните центри се наоѓаат близу 400 вработувања во локалните канцеларии на министерствата и агенциите.

Над 150 позиции во различни градови нудат Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за вработување, Министерството за земјоделство, храна и шуми и други. Со над 50 работни места од целата земја во Програмата како идни работодавачи на млади дипломирани студенти вклучени се и Министерството за образование, Националната агенција за приходи, Агенцијата за социјална помош, Националната социјална сигурност Институт, Царинска агенција, Извршна агенција за рибарство и аквакултура.

Работни места во рамките на Програмата, исто така, објави Националното собрание на Република Бугарија, Народен правобранител на Република Бугарија, 17 министерства, 38 државни, национални и извршни агенции, национални и државните институти и комисии.

Се бараат млади луѓе кои завршиле право (над 200), економија, финансии и сметководствени специјалности (над 100), социјални активности (околу 70), администрација и менаџмент (над 50), информатика и компјутерски науки (над 50), архитектура и геодезија (над 40), итн. Голем дел од позициите се без барање за професионална област или специјалност на завршено високо образование, што им дава шанса на сите оние што ќе се сретнат другите услови на Програмата за млади, за избор и аплицирање за трите најпосакувани меѓу нив. Речиси сите работодавачи изјавија сепак, дека апликантите треба да имаат соодветно ниво на компјутерски вештини, и околу 300 позиции бараат присуство на специфични специфицирани компетенции за странски јазици. Има и работни места (над 300) за млади луѓе кои не поседуваат или не можат да се докажат како дигитални или вештини за странски јазици.

Кандидатите можат да ги достават своите документи за апликација за работни места места низ целата земја до 29 октомври 2021 година, вклучително и во канцеларијата на работата во која се регистрирани како вработени или невработени баратели на работа, или електронски преку публикации на веб -страницата на Агенцијата за вработување.

 

 

ИЗВОР: МИА