ДИК го утврди редоследот на кандидати на гласачкото ливче на локалните избори 2021 (КРГ)

Државната изборна комисија денеска на седница со жрепка го утврди распоредот на кандидатите на гласачкото ливче за избори за градоначалници и членови на советите на општините и на Град Скопје.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за Локалните избори 2021 година:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛБРОЈ ВО ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ5
АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВА6
АЛТЕРНАТИВА10
ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА‘7
ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА14
Граѓанска Опција за Македонија-ГРОМ1
Движење БЕСА16
Движење „Одлучно за промени” – ЛДП и ДОМ2
Демократска партија на Албанците – ДПА11
Демократска Унија за интеграција – ДУИ3
Демократска партија на Турците на Македонија – ДПТМ8
Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“ предводена од СДСМ12
КОАЛИЦИЈА ,,СИТЕ ЗАЕДНО“ ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА, АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВА4
ЛЕВИЦА15
Партија за движење на Турците во Македонија – ПДТ13
СДСМ Социјалдемократски Сојуз на Република Македонија9
Бошњачки демократски сојуз БДС23
ДВИЖЕЊЕ ЗА ДРЖАВА И ПРАВДА ДДП18
ДВИЖЕЊЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВА, СЛОБОДА33
Движење за Национално Единство на Турците – ДНЕТ24
Демократи32
Демократски Сили на Ромите – ДСР31
Единствена Македонија  ЕМ19
ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА20
КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА27
Македонска Акција – МААК22
Македонска Ера Трета/МАКЕДОНСКИ НЕЗАВИСНИ ЛИСТИ29
Партија на Обединети Демократи ПОДЕМ30
РОДИНА МАКЕДОНИЈА17
РОМ – РОМЕСКЕ25
СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА21
ТВОЈА ПАРТИЈА28
Трајно Македонско Радикално Обединување – ТМРО26
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АБДУЛА РЕЏЕПИ73
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – АГИМ САДИКУ53
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-АЛЕКСАНДАР ЃОРЃИЕВСКИ74
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ121
 ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ101
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АЛЕКСАНДАР СИМОНОВСКИ72
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АЛЕКСАНДРА ТРАЈАНОВА ИЛИЕВ59
ГРУПА ИЗБИРАЧИ АНА ПЕТРОВСКА104
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ,,АНДОН КРСТЕВСКИ“100
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ106
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АНТОНИО НАУМОСКИ98
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – АХМЕДИН РАМОВИЌ99
ГРУПА ИЗБИРАЧИ АЦО НОВЕСКИ86
Група избирачи –  Божо Лажетиќ84
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БОЈАН ТРАЈКОВСКИ88
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БОРИС ВАНЧЕВ90
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- БОРЧЕ БУЧИНСКИ102
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БРАНЕ ЈОВАНОСКИ54
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ВЕНКО КРСТЕВСКИ116
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ВИОЛЕТА ЃОРЃИЕВСКА55
 ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ВЛАДО РИСТОВ71
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ВЛАДЕ МИЛАНОВ89
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГЛИГОР ПЕТКОВ97
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН ПОЦЕВ62
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН РАЈЧЕВСКИ67
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ГОРАН РУСОВСКИ63
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН ЧЕКАЛОВИЌ66
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ДАНЕЛА АРСОВСКА82
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ДАНИЕЛ МАКСИМОСКИ69
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ДАРКО ГОЦЕВСКИ60
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДАРКО КОНЕСКИ81
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДЕЈАН ДИМИТРОВСКИ76
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ДЕЈАН ЃОРЃИЕВ96
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДЕНИС  ТОДОРОВСКИ94
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДИМИТАР ВЕЛЈАНОСКИ122
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДИМЧЕ АНДРЕСКИ37
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ДРАГАНА ВЕЛКОВСКА119
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – ГАБРИЕЛА ИЛИЕВСКА65
ГРУПА ИЗБИРАЧИ Ѓорѓи Танушев120
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЕНВЕР ПАЈАЗИТИ64
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЖАРКО СТЕВАНОСКИ114
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЖИКА СТОЈАНОВСКИ95
Група избирачи  Златко Шурбевски68
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ЗОРАН ВИТАНОВСКИ77
Група избирачи -Ивана Ѓорѓиевска61
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ИВИЦА АВРАМОСКИ112
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ИВИЦА ТОШЕВСКИ111
Група избирачи Јана Белчева Андреевска83
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ЈОВАН ЗЛАТЕВСКИ109
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЈОВАН ПЕЈКОВСКИ56
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЈОРДАН ПАВЛОВ70
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЗОРАН ЛАЗАРОВСКИ – ПАЉО107
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЗОРАН НОГАЧЕСКИ110
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- МАКЕДОНКА АНГЕЛОВСКА44
ГРУПА ИЗБИРАЧИ МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ80
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МАРЈАН АЛАМПИОСКИ75
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МАРЈАНЧО АРАНЃЕЛОВ46
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ51
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МИЛОШ СТАМЕНКОВИЌ42
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-МИРАН МИТРЕВСКИ108
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МИРОСЛАВ СЛАВКОВИЌ             79
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- МИТКО КАМЧЕВ48
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МУАМЕД АХМЕДОВ50
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА52
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ПЕРО МИТРЕВСКИ113
 ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ПЕТАР КАМЧЕВСКИ45
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – РЕМЗИ МЕДИК103
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -РИСТЕ АНДОНОВ92
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – РИСТЕНКА АЛТИПАРМАКОВСКА36
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- РИСТО САКАЛИЕВ117
ГРУПА ИЗБИРАЧИ РИСТО ЏАКОВ105
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -СВЕТО ДИМОВСКИ49
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-СЛОБОДАН ВЕЛИНОВСКИ78
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- СЕЈДО САЛИОВ91
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ34
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -СТЕВЧЕ СТЕВОСКИ38
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -СТЕФАН ПУТОВСКИ85
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТОЈАНЧЕ ЛАЗОВ40
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТОЈАНЧО ЧАУШ ТРПЕСКИ58
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТОЛЕ АТАНАСОВСКИ43
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-СУЗАНА ЃОРЃИЕВИЌ41
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ТОМЕ ЌИЧУКОB35
Група избирачи ТРАЈЧЕ ИЛИЕВСКИ115
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ФРАНЧЕСКО НАКОВ39
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – ФАТМИР ЛИМАНИ87
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ФИЛИП ЏИКОВСКИ47
Група избирачи-ХАМДИ СУЛЕМАНИ93
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ШАЌИР ИСЛАМИ57
Група избирачи -ШЕФКЕТ АСАНОВ118

 

Поради ситуацијата поврзана со пандемијата со Ковид-19, седницата на која се одржа жрепката се одржа без присуство на овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи.

Во рамки на седницата се одржа и жрепка за доделувањето локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање.

Членовите на ДИК ги разгледаа и усвоија: записниците од 22. и 23. седница, политиката за воспоставување систем на заштита на личните податоци, правилник за избор и формирање посебни избирачки одбори.

Радица Ристеска,член на ДИК во врска со правилникот за избор и формирање посебни избирачки одбори рече дека тие се од од посебно значење за лицата кои ќе бидат пријавени за гласање претходниот ден пред денот определен за избори, значи 16 октомври за лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 или на кои им е одредена мерка за самоизолација со решение на ДСЗИ во зависност од нивниот број ДИК формира еден или повеќе избирачки одбори.

-Посебните избирачки одбори се составени од тројца здравствени работници, претседател и членови кои го спроведуваат гласањето на овие лица при што политичките партии имаат право да именуваат член во посебниот одбор согласно одредби од Изборниот законик…, рече Ристеска.

ДИК ги разгледа и усвои и упатството за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена самоизолација.

Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху во врска со тоа упатство рече дека граѓаните кои се со позитивен тест или се во самоизолација треба да достават известување до општинските изборни комисии преку полномошник или електронски до општинската изборна комисија најдоцна пет дена пред денот определен за гласање.

– Полномошното лице кое поднесува известување за гласањето на овие лица треба да гласи само на член од потесното семејство, а тие кои немаат член од потесното семејство имаат право да даваат полномошно на друго лице кое може да поднесе известување за гласање најмногу за две лица. Тој кој еднаш се пријавил како полномошник не може уште еднаш да поднесе полномошно од друго лице. При електронското поднесување меил адреса може да се поднесе за најмногу две лица. Во самото пријавување до општинската изборна комисија се поднесува само известување, а комисијата по служвена должност прибавува податоци од ДСЗИ за лицата клои се пријавиле за гласање. ДСЗИ во рок од 24 часа треба до општинските изборни комисии да достави известување дали навистина тие лица се со позитивен тест или се во самоизолација…истакна Шеху.

ДИК на денешната седница ги усвои: правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, правилникот за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и овластените лица во ДИК, правилникот за начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување и повторно враќање на зачувани лични податоци во ДИК, правилник за начинот на уништување на документите и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во ДИК, правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во ДИК, упатството на општинските изборни комисии и изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, образец број 18в, 18г, 18д, 31б, 31в, 31г, 31д, 19г, 19д, 20п, 20ф и 22, упатството за начинот и постапката на утврдување на просечно постигната цена и најниска цена за платено политичко рекламирање.

 

 

МИА