Прогласена кризна состојба во енергетскиот сектор

LinkSense.mk

Владата на денешната седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба во енергетскиот сектор во траење од 30 дена на барање на Комисија за следење на состојбите со снабдување со електрична енергија формирана од Министерството за економија.

Одлуката за кризна состојба е донесена врз основа на процената на Комисијата дека постои ризик од настанување кризна состојба поради недостиг на електрична енергија и состојбата на пазарот на електрична енергија, врз основа на извештајот изготвен од МЕПСО за процената на стабилноста на македонскиот електроенергетски систем за последниот квартал од оваа година.