СДСМ: Македонија е правна држава, правда мора да има

LinkSense.mk

Македонија е правна држава, законите важат за сите подеднакво и никој не е над законот ниту над правдата. Судовите се независни институции кои работат согласно своите законски надлежности и нивните одлуки мора да се почитуваат од страна на сите граѓани.

Правда мора да има. За секој оној за кој во законска и транспарентна судска постапка, се докажало дека ги прекршил законите врз основа на што има правосилна судска пресуда мора да понесе одговорност.

Обезбедувањето на правдата и еднакво важење на законите за сите, без разлика на политичка, верска или етничка припадност е клучно за секое демократско општество.

 Центар за комуникации со јавноста на СДСМ