Укината забраната за движење во шума

LinkSense.mk

Министерство за земјоделство денеска ја укина делумната забрана за движење во шума и шумско земјиште, која стапи на сила во јуни годинава, заради проценката дека е намален ризикот од појава на шумски пожари.

За спроведување на укинувањето на забраната министерството со допис ги извести сите инволвирани институции, Министерство за внатрешни работи, Шумската полиција, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Државниот инспекторат за шумарство и ловство и средствата за јавно информирање.