Утврдување предлог за избор на судии на Уставниот суд пред собраниската Комисија за прашања на избори и именувања

LinkSense.mk

Во Собранието денеска седница ќе одржи Комисијата за прашања на изборите и именувањата на чиј дневен ред е утврдување предлог за избор на судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија.

Членовите на Комисијата, исто така, треба да расправаат и по Предлог-одлука за разрешување и именување на претседател и членови на  Oдборот за доделување на државната награда „8 Септември”.

 

 

 

МИА