Водата во Скопје е безбедна и квалитетна за пиење

ЈП „Водовод и канализација“ го објави извештајот за квлитет и безбедност на водата за пиење и согласно добиените резултати од испитувањата сите земени примероци одговараат на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење.

– Секторот за санитарна контрола во периодот од 28.12.2020 до 31.12.2020 зема 146 примероци за физичко-хемиска и 146 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 38 мерни места во град Скопје, стои во соопштението од ЈП Водовод и канализација.

Како што информираат од јавното претпријатие анализата е спроведена во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.