Врнежите ќе ги зголемат водостоите, нема опасност од излевање

Доколку најавените врнежи во тејкот на денот бидат поинтензивни и наместа поројни, се очекува брзо да го зголемат водостојот на реките со помали сливни површини и суводолците, соопштува УХМР

Кај поголемите водотоци, иако се очекува, зголемување на водостојот, нема да има опасност од излевање.

Хидролошката состојба засега покажува намалени нивоа на реките во македонија за просекот на мај.