Прв академски час на Правниот факултет „Јустинијан Први“ (во живо)

Прв академски час на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.