Меѓународен форум за креативно културно претприемништво

Унијата на македонските професионални асоцијации во креативните индустрии (УМПАКИ), денеска и утре организира прв Меѓународен форум за креативно културно
претприемништво.

Станува збор за настан во кој ќе се промовира креативното мпретприемништво, ќе се едуцираат учесниците за креативното претприемништво преку интерактивни работилници и ќе се вмрежуваат учесниците со можност за идни партнерства.

Поради околностите, настанот ќе се одржува комбинирано со физичко присуство, но и со виртуелно присуство и стриминг во живо.

Дводневната програма ја сочинуваат две форум-дискусии, работилница, една сесија на брзи состаноци („Speed dating“) и две сесии во кои ќе се споделат успешни и добри практики на креативно претприемништво од земјава.

За денеска се предвидени дискусии на теми „Креативните индустрии во време на Ковид-19 и важноста на културното креативно претприемништво за земјите од Западен Балкан“ и „Европските практики и предизвици во креативните индустрии и културно креативното претприемништво“.

Преку онлајн-платформата ќе говорат повеќе домашни и странски гости–претставници од партнерската организација КЕА од Брисел за промоција на креативното културно претприемништво и креативната индустрија, но и експерти кои имаат искуство и продлабочени знаења на темата креативно претприемништво од повеќе земји од соседството и од Европа.

Ќе бидат претстацени и успешни практики во креативните индустрии од млади претприемачи од земјава.

За утре е најавена работилницата на КЕА што ќе се фокусира на одржување на креативниот екосистем низ Европа, како и пристап до финансии и креативни бизниси–како да се артикулираат различни извори на финансирање и како да се мешаат јавно и приватно финансирање.

„Преку форумот очекуваме дека ќе се зголеми интересот кај креаторите на политики и останатите клучни засегнати страни за вложување поголеми ресурси и инвестирање во политики и фондови кои би ги поттикнале младите лица кои дејствуваат во областа на културата и креативните индустрии да ги поврзуваат своите ресурси и таленти, а со тоа и директно ќе го применат моделот на креативно претприемништво. Ова ќе влијае
директно и во полза на државата при креирање и хармонизација на националните стратегии и акциски планови во насока на културата и економијата. Форумот се реализира со поддршка од Министерството за култура на РС Македонија“, наведуваат од УМПАКИ.