Историски највисок поврат на ДДВ: Вратени 500 милиони евра

LinkSense.mk

Државата за само девет месеци од оваа година извршила поврат на ДДВ кон стопанството во износ од 30,7 милијарди денари. Тоа е историски највисоко ниво на поврат на ДДВ извршен кон стопанството досега. Само за споредба износот вратен кон фирмите во деветте месеци од оваа година е за 48,9 отсто повеќе во споредба со повратот на ДДВ извршен за 12 месеци од 2021 година, додека во споредба со 2020 и 2019 година тој процент, е над 70 отсто, односно 72,8 и 75,5 проценти.

Ова, според МФ, кажува за зајакнатиот инспекциски надзор од страна на Управата за јавни приходи, поголемата ефикасност во наплатата на даночните приходи и со тоа овозможување забрзана реализација на поврат на ДДВ.

Податоците за извршениот поврат на ДДВ по години покажуваат дека тој износ од година во година расте. Така што за цела 2019 година е направен поврат од 17,5 милијарди денари, во 2020 година 17,8 милијарди денари, во 2021 година 20,6 милијарди денари и во 2022 година само за девет месеци има за 10,1 милијарда денари извршен поврат повеќе во споредба со 2021 година.

Извршениот поврат на ДДВ во 2022 година за деветте месеци е за 19,3 милијарди денари повисок во однос на повратот извршен во првите девет месеци од 2014 година. Така што во 2014 година бил извршен повратот во деветте месеци во износ од 11,4 милијарди денари, 2015 година 12,1 милијарда денари, во 2016 – 11,6 милијарди денари, во 2017 – 13,8 милијарди денари, во 2018 – 17,5 милијарди денари, во 2019 и 2020 година по 18,2 милијарди денари и во 2021 година 30,7 милијарди денари.

Повратот на ДДВ кон стопанството значи поддршка на ликвидноста и конкуреноста на компании, а особено е значајно што тој се врши тековно и навреме и тоа дава одредена сигурност на компаниите, а што е особено значајно во услови на криза, како што е случај во последните години со Ковид 19 и актуелната енергетска и ценовна криза.

Ваквата динамика во процесот на поврат на ДДВ ќе продолжи и во иднина, со оглед на тоа што овој процес ќе има целосна автоматизација.