Намален водостојот на Дојранското и Охридското Езеро

Водостојот на Дојранското Езеро е намален за два, а на Охридското Езеро за еден сантиметар во споредба со вчера, покажуваат последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Нивото на Преспанското Езеро е исто како вчера, но е за 1,7 метри пониско од просекот за јули. Понизок водостој од просечниот има и Охридското Езеро и тоа за 10 сантиметри, додека нивото на Дојранското Езеро е за 2,64 метри повисоко од повеќегодишниот просек за овој период од годината.

Пониски од просечните се и водостоите на речиси сите реки во земјава.

Исклучок се реките Пчиња, на мерното место кај Катлановска Бања, Бабуна кај Богомила и Струмица кај Сушево каде нивото е повисоко од просечното.