Нивото на реките над или во рамки на просекот

По бранот врнежи што ја зафати земјава од понеделникот, хидролошката состојба се подобрува. Над или во рамки на просекот се нивоата на повеќето реки кои досега или беа преполовени или тројно, па и пет до десет пати намалени.

Сепак, под просекот за мај се уште се Крива Река кај Крива Паланка и Брегалница кај Штип, а подрастично ниски се вредностите на Црн Дрим кај Ложани и на Струмица кај Ново Село.

Нивоата на езерата не бележат промени, сите се во рамки на мајскиот просек како што беа и досега.