Повисоки цените на индустриските производи на домашниот пазар на годишно ниво

Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во септември се пониски за 0,1 процент на месечно ниво и повисоки за 1,2 проценти на годишно ниво, објави денеска Државниот завод за статистика.

Во септември во споредба со август годинава продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групата „интермедијарни производи, освен енергија“ за 0,5  проценти.

Во септември годинава во споредба со септември лани продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите: „нетрајни производи за широка потрошувачка“ за 1,8 проценти, „капитални производи“ за 1,4 проценти, „енергија“ за 1,5  проценти и „трајни производи за широка потрошувачка“ за 0,7 проценти.