Стрмоглав пад на медиумската слобода во Македонија

Трендот на намалување на медиумската слобода е најизразен во Македонија.

Во овогодишниот извештај со наслов „Западен Балкан: трендови на слобода на медиуми“, се наведува дека автоцензурата е предизвикана како со суптилни така и со отворени влијанија, дека квалитетното новинарство е отежнато и дека се фаворизира „таблоидизација“.

Дополнително, за Македонија како едно од негативните влијанија врз слободата на медиумите се потенцира дека некои од сопствениците на телевизиите и весниците се во тесна врска со власта.

Заплашувањето новинари е оценето како распространето, а се укажува и на проблеми со неказнивост на напади врз новинари.

„ЕП осудува политички притисок и широко распространета автоцензура, ги повикува државите да создадат безбедно медиумско окружување погодно за објективно и точно известување, и повикува на ефикасен судски систем“, се вели во извештајот објавен пред Светскиот ден на слободата на медиумите, 3 мај.

ЕП потсетува дека слободата на медиумите е основна вредност на ЕУ и темел на демократијата и претставува приоритет за проширување.

Според нив, државите кандидати и понатаму се соочуваат со „системски недостатоци кои бараат долгорочни и континуирани напори“ кои во изминатите години се во застој што предизвика ситуација во која „нема напредок“.

Во извештајот пишува и дека недостигот од транспарентност и сопствеништво над медиуми како извори на финансирање и понатаму претставуваат проблем.

 

Истражувачкиот центар на ЕП наведува дека во Србија е нејасна сопственичката структура на медиумите и државното финансирање особено на локално ниво, дека во БиХ најголем број медиуми не откриваат информации за своите финансии и вистинска сопственост, а во Македонија дел од телевизиите се во сопственост на поединци кои се наводно поврзани со владата.

„Мешавината на ниски примања кои се исплаќаат доцна, слаба сигурност на работата, работа без договор или со лесно раскинливи договори претставува директен облик на притисок што поттикнува автоцензура, отежнува независност, квалитетно новинарство и фаворизира „таблоизација“. Синдикатите на новинари и законите за работа се од клучно значење за ублажување на тие проблеми“, се вели во извештајот.