Изложба на дела од Дамјан Ѓуров во Прилеп

Во ликовниот салон на Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп денеска е отворена изложба на дела од уметникот Дамјан Ѓуров насловена „Лунарно–Соларно, Камено–Метално, Клин“.

На вљубениците во уметноста уметникот Ѓуров им понуди дела за симболично доживување на светот и неговиот космоген карактер.

Станува збор за симбиоза на три циклуси преку техничка и идејна концепција.

„Од циклусот „Лунарно-Соларно“ ја потенцирам потребата од симболично доживување на светот и неговиот космоген карактер, во овој случај, во рамките на соларниот систем. Додека, пак, во циклусот „КаменоМетално“ се навраќам повеќе на земскиот карактер и поопипливо ја доловувам земската и архаичната димензија кај човекот, за на крај, во последниот циклус „Клин“, при сосема различен пристап, а сепак
симболички, го соочувам човекот со егзистенцијалните проблеми и неговото присуство во општество“, објаснува уметникот Ѓуров.

Уметникот Дамјан Ѓуров има голем број самостојни и групни изложби во земјава и надвор од неа.