Browsing: мој термин

Министерството за здравство соопшти дека со Управата за електронско здравство воведуваат новини во националниот систем Мојтермин, со цел подобрување на…