Македонскиот камерен состав трио АУРА ќе одржи концерт во Белград

Македонскиот камерен состав трио АУРА денеска во Белград ќе одржи концерт на покана од меѓународниот фестивал БУНТ.

Триото на белградската сцена ќе се претстави со дела од Лефевр, Коетсиер, Димушевски и Пиацола, а концертот ќе се одржи во познатата сала Гуарнериус.

„Аура“ го сочинуваат тројца македонски музички уметници–флејтистот Страшо Темков, пијанистката Ана Гацева и фаготистот Марјан Милошевски.

Тројцата работат како професори на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Имаат реализирано многубројни рецитали како солисти и камерни музичари во Америка, Франција, Германија, Австрија, Англија, Бугарија, Азија, Африка, Србија, Словенија за кои добиваат позитивни оценки.

Триото АУРА има долгогодишна и богата концертна активност, изведувајќи дела од сите музички епохи и стилови.

Често промовираат премиерни дела од македонски композитори, напишани специјално за овој состав.

Нивното заедничко камерно музицирање го карактеризира изразено чувство за експресивност, музичка симбиоза и компактност на звукот и изразот.